Програми
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ
КОНФЕРЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС СЛЕД 01.01.2007"

Цели на проекта

Конференцията има за цел да информира българското общество за механизмите, по които българската държава ще участва в процеса на вземане на решения в ЕС след присъединяването.

Средства за реализирането на проекта

Конференцията се състои от два отделни тематични панела:

 • Институционалното представителство на България в Европейския съюз - роля и функции на институциите на ЕС, критерии за номиниране на представители и процедура за избор
 • Механизми за съгласуване на позициите на България при формирането на европейските политики – Европейска рамка, българският опит и опита на новите държави членки

Статус на проекта

Приключен

Резултати

 • Резюме на представителството на България в институциите и органите на ЕС
 • Презентация “Координационен механизъм за участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС”, Зинаида Велева
 • Презентация “Polish Experiences with European Policy Cooperation 1991-2006”, Йованка Якубек
 • Биографии на участниците

Експерти и партньори

 • Доц. Юлия Захариева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", член на настоятелството на Институт "Отворено общество" – София
 • Огнян Минчев , Директор, Институт за регионални и международни изследвания
 • Андре Уилкинс, Директор, Институт "Отворено общество" - Брюксел
 • Дейвид Стълк, "Пийпъл ин нийд", Прага
 • Проф. Петер Болаш, Факултет по международни отношения и европеистика, Централно- Европейски университет
 • Владимир Шопов, Алфа Рисърч
 • Ася Кавръкова , Програмен директор, Програма "Европейска интеграция и регионална стабилност", Институт "Отворено общество" - София
 • Лотар Яшке, министър-съветник, Посолство на Австрия
 • Зинаида Велева, Директор, Дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" , Министерски съвет на Република България
 • Ася Чолашка, Директор, Дирекция "Европейска интеграция и международни отношения", Министерство на труда и социалната политика
 • Агнес Коваго, Аташе по европейските въпроси, Посолство на Унгария
 • Йованка Якубек, Докторант в Института по политология, Варшавски университет

Финансиране

Институт "Отворено общество" – Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Звезда Ванкова
z.vankova@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us