Програми
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ: ПУБЛИКУВАНЕ НА СБОРНИК

Цели на проекта

Анализ на данните от изследването на правната помощ, осъществено то Институт "Отворено общество" - София през 2006 г. и публикуване на сборник с резултатите.

Средства за реализирането на проекта

Издаване на сборник с материали, посветени на проблемите на правната помощ и дискутиращи резултатите от емпиричното изследване от 2004 г.

Статус на проекта

Приключен

Развитие на проекта

През 2005 г. авторски колектив, с ръководител д-р по право Гергана Маринов, подготви за публикуване сборника “Достъп до правосъдие: служебна защита по наказателни дела”

Резултати

След разработване на отделните части на изданието и одобряване на текстовете от Институт “Отворено общество” – София е отпечатан сборник в тираж 1000 бр.

Експерти и Партньори

Гергана Маринова, БАН
gerrymarinova@yahoo.com

Красимир Кънев, БХК
krassimir@bghelsinki.org

Силвия Димитрова, ПАЦЕП
dimitrova_silviya@yahoo.com

Финансиране

Институт “Отворено общество” - София

Лице за контакт

Иванка Иванова
iivanova@osf.bg

Мартин Граматиков
mgramatikov@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us