Програми
ГРАЖДАНСКИ КОНВЕНТ ЗА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Цели на проекта

Проектът цели гражданско-публично институционализиране на дебатите, свързани с конституционната реформа. Основната задача на Гражданския конвент е осигуряване на общо пространство за разгръщане на публични дебати за изграждане на конституционна визия за България през 21 век. Тя трябва да изразява принципите на българския конституционализъм, да посреща съвременните предизвикателства пред българските държавни институции и да е в съзвучие с основните ценности на ЕС.

Средства за реализирането на проекта

Гражданският конвент е дискусионен форум, който обединява представители на националните институции, основните партии, експертната общност и неправителствени организации и в рамките на който всеки месец се обсъждат различни конституционни теми, актуални за съществуващия в България конституционен дебат.

Статус на проекта 

Приключил

Развитие на проекта

Проектът стартира през есента на 2003. В рамките на проекта бяха проведени седемнадесет дискусии на различни конституционни теми, някои от които оставят ярки следи в процеса на конституционните реформи и успяват да наложат своите послания в политико-общественото пространство.

Гражданският конвент и дебатът за конституционни промени в България (27 септември 2003)
Идеята за Велико народно събрание в контекста на съвременната конституционна политика (17 ноември 2003)
Конституционни аспекти на присъединяването на България към ЕС (3 февруари 2004)
Конституция, референдум, Велико народно събрание (9 март 2004)
Какви правомощия за президента? (19 април 2004)
Има ли шанс двукамарният парламент в България? (17 юни 2004)
Децентрализацията и възможните промени в конституцията (21 юли 2004)
Съдебната реформа и промените в българската Конституция (13 октомври 2004)
Необходими ли са промени за Висшия съдебен съвет? (31 януари 2005)
Конституционни проблеми на политическото представителство (28 март 2005)
Правото на индивидуална жалба пред Конституционния съд (4 май 2005)
Евтаназията – възможна ли е легализацията й в България? (18 май 2005)
Успешен ли е моделът на българския Конституционен съд? (4 октомври 2005)
Защита правата на човека – между българската конституционна практика и международните стандарти (16 ноември 2005)
Какво ще променят промените в конституцията (6 февруари 2006)
"Царските имоти" като конституционно-правен казус (9 май 2006)
Нова конституционна промяна за съдебната власт? (18 юли 2006)

Пълните текстове на дискусиите можете да намерите на адрес:
constitution.osf.bg

Резултати

Проведените петнадесет дискусии, са публикувани в две отделни издания.

"Конституционният дебат в България – стенографски записи от заседанията на Гражданския конвент 2003-2004 година"
"Конституционният дебат в България – стенографски записи от заседанията на Гражданския конвент 2005 година"

Експерти и Партньори

Александър Арабаджиев
Даниел Вълчев
Камелия Касабова
Меглена Кунева
Нели Куцкова
Николай Младенов
Тодор Тодоров

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Рада Смедовска
rsmedovska@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us